โกดังสินค้า เหมาะกับธุรกิจแบบไหน และสำคัญอย่างไร ?

โกดังสินค้า

โกดังสินค้า (Warehouse) หรือที่ในอดีตนิยมเรียกว่า โกดัง (godown) คือ อาคารทางพาณิชย์ที่ใช้สำหรับเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลังสินค้ามักเป็นอาคารหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง ซึ่งการทำธุรกิจคลังสินค้านั้น จะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเก็บรักษาดูแลและให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า ซึ่งจากปัจจัยต่างๆที่จะกล่าวถึงต่อไป คือคำตอบว่าทำไมธุรกิจคลังสินค้าถึงเติบโตอย่างต่อเนื่องในเวลานี้

โกงดังสินค้า กับ ภาวะวิกฤต COVID-19

เป็นที่รู้กันดีว่าวิกฤต COVID-19 ทำให้ธุรกิจในทุกภาคส่วนหยุดชะงัก รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการนำเข้า-ส่งออกชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตาม บริการคลังสินค้าก็ยังคงจำเป็น เพราะธุรกิจโลจิสติกส์ที่ชะลอตัวก่อให้เกิดสินค้าคงค้างเป็นจำนวนมาก หลายๆบริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD บริษัทด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อเป็นทางออกแก่ลูกค้า ด้วยบริการรับฝากสินค้าแบบกระจายทำเลในคลังสินค้าต่างๆแทนการให้บริการรับฝากในที่เดียว เพื่อลดโอกาสได้รับผลกระทบและทำให้การจัดส่งสินค้าท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารคลังสินค้าต่อวิกฤต COVID-19

โกดังสินค้า ธุรกิจแบบไหนที่จำเป็นต้องใช้

– ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

โกดังสินค้า

ในปัจจุบันการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากวิกฤต COVID-19 เป็นผลทำให้คลังสินค้า โกดังสินค้า และโรงงานให้เช่า ที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องใช้เพื่อพักสินค้า กลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่ดี เพราะการมีคลังสินค้าที่ดี และเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ สามารถบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และที่สำคัญคือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

– ธุรกิจขนาดเล็ก(SME) ที่มีจำนวนมากขึ้น

ธุรกิจ SME ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ ที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ SME ประสบความสำเร็จในยุคออนไลน์ได้คือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อตลาดอีคอมเมิร์ซขยายตัวสิ่งที่ตามมาคือ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ได้พัฒนาบริการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนกระบวนการของธุรกิจ คลังสินค้าให่เช่าเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจ SME เนื่องจากธุรกิจ SME ไม่ต้องลงทุนสร้างคลังสินค้าเป็นของตนเองเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่เพราะสินค้ามีปริมาณน้อยกว่า

โกดังสินค้า

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ธุรกิจคลังสินค้าจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือเจอกับวิกฤติการณ์ เพราะคลังสินค้าคือหัวใจหลักของการจัดการโลจิสติกส์และซัปพลายเชน เพียงแต่บางครั้ง อาจต้องปรับรูปแบบการบริการให้ทันสมัย ตามสถานการณ์ และกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สามารถอ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับการเลือกโกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าได้ที่ > https://www.warehousemyspace.com/บทความ/